medscan1_small_nl.jpg

Advies

MedScan is een dynamische organisatie die stevig met haar voeten in de spreekwoordelijke klei van de praktijk staat. Onze professionals beschikken over de kennis en deskundigheid om organisaties pragmatisch en met effect te adviseren. We voelen ons thuis in de bestuurskamer, maar ook in de koffieruimte op de afdeling. We richten ons op het verbeteren van ketenprocessen op het knooppunt van Zorg, ICT, Inkoop & Logistiek en Financiën. We zijn dus in staat om met opdrachtgevers de ketenprocessen en optimalisaties niet alleen te bedenken maar deze ook te implementeren en te borgen. Bij ons stopt de advisering dus niet bij een beleids- en strategiedocument of eindrapport.

 

Medscan-005-1-768x512.jpg

Medscan-006-1-768x512.jpg

Projectmanagement

Bent u op zoek naar een voortvarende projectmanager/-directeur, senior interim-manager/-directeur of een projectteam, neem dan contact met ons op.

We leveren professionals die op basis van een gedegen analyse en een pragmatische aanpak een proces, een organisatie of een project kunnen managen. Onze professionals denken niet in silo’s maar in processen. Ze hebben kennis om complexe processen en projecten te ontwarren, organiseren, optimaliseren en borgen op het knooppunt van Zorg, ICT, Inkoop & Logistiek en Financiën.
Onze professionals kunnen in vaste dienst zijn of komen vanuit ons eigen netwerk. In het netwerk zijn vele freelancers die specialist zijn op hun vakgebied. Indien gewenst stellen we met u een projectteam samen die uw ICT project of Ketenproces realiseert. De belofte van MedScan is dat er altijd wordt gewerkt met experts op hun vakgebied, maar dan met een beetje meer.

Tenslotte is ons doel om met uw medewerkers de gewenste toekomstbestendige veranderingen gezamenlijk te realiseren en te borgen.